تکذیب تمامی شایعات پخش شده
تکذیب تمامی شایعات پخش شده

تکذیب تمامی شایعات پخش شده

تکذیب تمامی شایعات پخش شده

🚨برخلاف تمام شایعات منتشر شده تیلر وایلد همچنان با کمپانی ایمپکت رسلینگ قرارداد داره و هرگونه شایعه راجب خروج وی از پروموشن ایمپکت رسلینگ کذبه و معتبر نیستن

  Nature

  Nature

  Nature

  سایر مطالب
  دیدگاه بگذارید 0

  روز شمار رویدادهای آینده

  1401/06/12
  03/09/2022

  1401/07/16
  08/10/2022

  1401/05/29
  20/08/2022

  1401/06/13
  04/09/2022