بازنشستگی احتمالی رندی اورتن
بازنشستگی احتمالی رندی اورتن

بازنشستگی احتمالی رندی اورتن

بازنشستگی احتمالی رندی اورتن

اریک بیشاف در پادکست جدید خودش گفته که خیلی رندی اورتن رو دوست داره و به شدت از رندی اورتن تعریف و تمجید کرده و گفته برای طرفداران رندی اورتن خیلی سخته که روزی رو ببینن که رندی از دنیای رسلینگ خداحافظی میکنه و بازنشسته میشه.اریک بیشاف در ادامه پیشنهاد داد که میتونه به دبلیو دبلیو ای برای نوشتن داستان بازنشستگی رندی اورتن کمک کنه

  Nature

  Nature

  Nature

  سایر مطالب
  دیدگاه بگذارید 1

  آواتار کاربر سینا
  سینامهمان
  2022-09-20

  بیچاره هنوز ۴۲ سالشه بخاطر مصدومیت مجبوره زودتر از همه بره

  پاسخ
  روز شمار رویدادهای آینده

  1401/06/12
  03/09/2022

  1401/07/16
  08/10/2022

  1401/05/29
  20/08/2022

  1401/06/13
  04/09/2022